Censorkorps Matematik

Censorkorps for Matematik 2018-2022

Information om udpegning af censorer til eksamener findes her.

Administrativt er korpset opdelt i fire "delkorps" for matematik, matematik-økonomi, statistik og forsikringsvidenskab af hensyn til overblikket. Men ved enhver eksamen kan der principielt opnås censur fra det samlede korps, der ses her:

CENSORKORPS for 1. april 2018 - 31. marts 2022.

I listen over censorer kan man klikke videre til kontaktinformation for hver enkelt censor. "Aftagercensorer" er angivet med kursiv.

Korpsets formandskab for 2018-2022 består af:

Formand, Lektor Jon E. Johnsen, Aalborg Universitet.

Næstformand, Lektor Bettina Dahl Søndergaard, Aalborg Universitet (Matematik)
Næstformand, Cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Dansk Erhverv (Matematik-økonomi)
Næstformand, Ph.D. Malene Højbjerre, Novo Nordisk (Statistik)

Sekretær, Gitte Carøe, Aalborg Universitet. Send e-mail til Gitte Carøe.

INFORMATION TIL CENSORER:

Kort opsummering af censors pligter og rettigheder (pdf-fil)

Evalueringsskema for censorer (pdf-fil)

7-trins-skalaen (pdf-fil)
7-point grading scale (pdf-file)

Gradueret bedømmelse, 7-trins-skalaen:

12:  For den fremragende præstation

10:  For den fortrinlige præstation

7:    For en gode prætation

4:    For den jævne præstation

02:  For den tilstrækkelige præstation

00:  For den utilstrækkelige præstation

-3:   For den ringe præstation

For mere detaljeret information se ovennænte pdf-fil.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen), bek. nr. 114 af 3. februar 2015 gældende fra 01.09.15.

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK 1062 af 07.07.16.

Årsrapporter

Årsberetning for 2010/11 og 2011/12

Årsberetning for 2012/13

Årsberetning 2013/14

Årsberetning 2014/15 og 2015/16

Nyheder