Censorkorps Matematik

Censorkorps for Matematik 2014-2018

Information om udpegning af censorer til eksamener findes her.

Administrativt er korpset opdelt i fire "delkorps" for matematik, matematik-økonomi, statistik og forsikringsvidenskab af hensyn til overblikket. Men ved enhver eksamen kan der principielt opnås censur fra det samlede korps, der ses her:

CENSORKORPS for 1. april 2014 - 31. marts 2018.

I listen over censorer kan man klikke videre til kontaktinformation for hver enkelt censor. "Aftagercensorer" er angivet med kursiv.

Korpsets formandskab for 2014-2018 består af:

Formand, Lektor Jon E. Johnsen, Aalborg Universitet.

Næstformand, Lektor Bettina Dahl Søndergaard, Aalborg Universitet (Matematik)
Næstformand, Cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Dansk Erhverv (Matematik-økonomi)
Næstformand, Ph.D. Malene Højbjerre, Novo Nordisk (Statistik)

Sekretær, Gitte Carøe, Aalborg Universitet. Send e-mail til Gitte Carøe.

INFORMATION TIL CENSORER:

Kort opsummering af censors pligter og rettigheder (pdf-fil)

Evalueringsskema for censorer (pdf-fil)

7-trins-skalaen (pdf-fil)
7-point grading scale (pdf-file)

Gradueret bedømmelse, 7-trins-skalaen:

12:  For den fremragende præstation

10:  For den fortrinlige præstation

7:    For en gode prætation

4:    For den jævne præstation

02:  For den tilstrækkelige præstation

00:  For den utilstrækkelige præstation

-3:   For den ringe præstation

For mere detaljeret information se ovennænte pdf-fil.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen), bek. nr. 114 af 3. februar 2015 gældende fra 01.09.15.

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK 1062 af 07.07.16.

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen), BEK 670 af 19/06/2014.

Bekendtgørelse om ændring af eksamensbekendtgørelsen nr. 607 af 08.03.15

Årsrapporter

Årsberetning for 2010/11 og 2011/12

Årsberetning for 2012/13

Årsberetning 2013/14

Nyheder