Konsulenttjeneste

Konsulentbistand til eksterne samarbejdspartnere

Institut for Matematiske Fag tilbyder konsulent- og rådgivningsydelser i forbindelse med konkrete problemstillinger eller forskningsprojekter inden for erhvervslivet, ved forskningsinstitutioner samt andre forskningsmiljøer på Aalborg Universitet.

De opgaver, vi bliver præsenteret for, er af meget forskellig karakter, og eksempelvis kan nævnes:

Planlægning af forsøg
Udarbejdelse af forsøgsprotokol med henblik på databeskrivelse samt valg af statistisk model og metode
Statistisk behandling af data
Optimering af problemstillinger
Ydelsen kan bestå i selve udførelsen af den konkrete analyse eller være "hjælp til selvhjælp".

Prisen for konsulentbistand er 675,- kr. pr. time (ekskl. moms).

For yderligere information bedes du henvende dig til institutleder Søren Højsgaard, som vil sætte dig i kontakt med den medarbejder, som har den relevante faglige profil til at udføre din opgave.