Kurser

Ønsker du at følge ét eller flere af vore kurser?

Studerende fra andre dele af AAU, fra erhvervsliv eller fra andre uddannelsesinstitutioner er meget velkomne til at deltage i de kurser, som udbydes hér på instituttet.

AAU-studerende, som ønsker at tilmelde sig et kursus, bedes rette henvendelse til studie-/semestersekretæren inden semesterstart. Alle øvrige kursister skal følge procedurerne, som er beskrevet i Studieguiden

Kurser (bachelor- og kandidatuddannelse):
Studieordningen for matematik, Studieordningen for Matematik-Teknologi  og Studieordningen for matematik-økonomi viser, hvilke kurser, der afholdes i vores regi. Om efteråret afholdes kurser, som er beskrevet under de ulige semestre – om foråret under de lige semestre.

Yderligere oplysninger om litteratur, skema etc. finder du dernæst hér på vores www-site under menuen ” Nuværende studerende ”.

Ph.d.-kurser

Vi afholder mange Ph.d.-kurser i regi af Forskerskolen. Kurserne annonceres i PhdMoodle. Kurser som vi er involverede i findes især under kategorierne "Analytic Methodolgy", "Toolbox for Research" og i programmet "Mathematics and Physics".