Karriere

Maria Sondrup Iversen

Min uddannelsesmæssige baggrund:
Jeg er uddannet som Cand. Scient med matematik som hovedfag og
datalogi som sidefag fra Aalborg Universitet i sommeren 2005.
I skoleåret 2008-2009 har jeg gennemført pædagogikum uddannelsen på
Fjerritslev Gymnasium.

Hvorfor gymnasiet?
Som gymnasielærere skal man interessere sig for hvordan læring sker hos den enkelte elev og, i den
forbindelse, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Men jobbet som gymnasielærere rummer mange andre aspekter end blot didaktik og undervisning. Man er som gymnasielærere en del af et større fælleskab med kolleger, hvor dagligdagen og fremtiden skal planlægges og udvikles, men også en del et fællesskab med den enkelte klasse og
elev om at gøre gymnasiet til et rart sted at være både fagligt og socialt. Som gymnasielærere har man et job med mange udfordringer af både faglig og social karakter.

Matematikuddannelsen på AAU har givet mig:
• Evnen til at arbejde sammen med andre
• En analyserende og struktureret tilgang til arbejdsopgaver, som ikke kun har matematisk karakter

For at kunne gennemføre uddannelsen er det vigtigt:
• At have lysten og viljen til at arbejde med matematik
• At have lysten og viljen til at arbejde projektorienteret i samarbejde med andre