Studerende fortæller

René B. Christensen, Matematik

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du bestemte dig til at begynde på en matematikuddannelse?

Efter gymnasiet havde jeg rimeligt åbne muligheder i forhold til
valg af uddannelse. Men særligt én af de matematiklærere, jeg havde i
gymnasiet, var meget inspirerende og arrangerede også at klassen skulle
besøge matematikinstituttet. Desuden nød jeg studiepraktik-dagene i 3.g,
hvor jeg igen var tilbage på instituttet, så det faldt mig meget
naturligt at vælge matematik på Aalborg Universitet.

Hvad er det særlige ved at læse netop MatEMATIk?

Når man læser matematik, skal man ikke bare bruge metoderog stole
blindt på at de fungerer. I langt de fleste tilfælde ser man rent
faktisk beviserne, og man lærer at forstå nogle af de mange sammenhænge,
der er i en så abstrakt verden som matematikkens. Noget af de bedsteer
de aha-øjeblikke, hvor alt det, man har arbejdet med gennem længere tid,
pludselig falder på plads, og det hele giver mening.

Hvordan går en typisk dag på studiet?

I dag, hvor jeg er i gang med kandidaten, følger jeg kun et enkelt
kursus, så jeg kun skal til forelæsning én eller to gange om ugen. Dette
betyder dog ikke, at man holder fri resten af tiden. De andre dage
bruger jeg bl.a. på projektskrivning med min gruppe. Vi har også et
kursus, vi følger som selvstudium, og vi er alle hjælpelærere for de nye
studerende på første studieår. På kandidaten har vi generelt meget
frihed til selv at planlægge vores hverdag, men det er samtidigt et
ansvar, vi skal leve op til.

Gennem de første tre år af uddannelsen er dagligdagen noget anderledes.
Her vil man typisk have undervisning stort set hver dag i form af
moduler bestående af to timers forelæsning og to timers opgaveregning.
Nogle dage har man to sådanne moduler, så det kan være hårdt til tider,
men det er også virkeligt spændende.

Hvad vil du bruge din uddannelse til?

Min oprindelige tanke var at jeg skulle være gymnasielærer i
matematik og tysk, men matematikken fangede mig, så jeg nu læser ren
matematik. Jeg har stadig ikke udelukket muligheden for at bliver
gymnasielærer, for jeg nyder at undervise. Men samtidigt overvejer jeg
også at fortsætte med en phD, som er en treårig forskeruddannelse efter
kandidaten. Man ved sjældent præcist hvor man ender efter en uddannelse
på universitetet -- det afhænger af de muligheder, der opstår undervejs.