AAU logo

Nyhed

Mindeord for Svend Berntsen

Lagt online: 12.11.2015

  Svend Berntsen, tidligere Institut for Matematiske Fag, 79 år, døde den 20. oktober 2015 på en af sine elskede cykelture, blot to uger efter sin fødselsdag. Vi mistede en ganske særlig mand, der vil blive savnet af mange. Svend fratrådte sin lektorstilling i 2002, men forblev involveret i instituttet længe efter sin officielle pensionering og var tilknyttet som ekstern lektor indtil 2013.

Svends virke som matematiker i Aalborg startede før Aalborg Universitetscenter så dagens lys, og han var med til at tage de grundlæggende spadestik til det, der i dag er Institut for Matematiske Fag i Aalborg. Han fratrådte sin lektorstilling den 1. oktober 2002, året efter sit 40-års jubilæum, men forblev involveret i instituttet længe efter sin officielle pensionering og var tilknyttet som ekstern lektor indtil 2013.

Svend blev i 1965 ansat som konstitueret fagleder ved Danmarks Ingeniørakademi: De praktiske anvendelser af matematikken på alle niveauer og indenfor alle grene af ingeniørfaget stod både dengang og gennem hele Svends karriere hans hjerte nær. Han drog nytte af sine personlige bekendtskaber fra studietiden i Aarhus til at navigere den vanskelige kunst at rekruttere dygtige matematiklærere til ingeniørstuderende så eksotisk et sted som Aalborg. Da Aalborg Universitetscenter startede op, var der ved Svends hjælp dermed grundlagt en lille gruppe af entusiastiske kollegaer, der kunne danne rygrad i Afdelingen for Matematik og Datalogi.

Med overgangen til universitetsverdenen fulgte skarpere krav til forskning og undervisning på flere uddannelser, herunder matematik. Svend nød sin forskning og beviste hurtigt, at han var omstillingsparat – længe før ordet overhovedet blev moderne.

Der var en direkte korrelation mellem Svends cykelture og hans bedste ideer: ideer, der kom uafhængigt af vejr og vind, og som med glæde blev delt med omverdenen i samme øjeblik, han trådte ind i bygningen om morgenen. Han spredte en stilfærdig glæde ved sin tilstedeværelse, og ingen kan glemme synet af Svend iklædt cykelbukser og hjelm i kaffestuen, hvor han lige skulle have en tår vand, før turen gik ned på kontoret

Han havde klare meninger om sine kollegaers forelæsninger og bidrag, men delte dem som regel ikke. Når det endelig lykkedes at få ham til at fortælle om sine indtryk, var det til gengæld en god idé at høre efter: Der kom altid en ny tilgangsvinkel, og det tjente én vel at være opmærksom på selv de mindste detaljer i dét, han fortalte. For Svend havde abstrakte problemer altid fundament i den virkelige verden, og han havde en sjælden evne til at danne bro imellem dem og uden besvær bevæge sig fra den ene til den anden.

De studerende nød godt af det: Selvom de ikke nødvendigvis i øjeblikket forstod vigtigheden af det, han lærte dem, er der i dag dygtigere ingeniører i verden på grund af hans hårde arbejde med pensumudvikling. Han var aldrig hård, men gav altid sine studerende mulighed for at udvikle sig: Han balancerede tingene på sin egen måde, og det virkede.

Et møde med Svend føltes aldrig stresset. Når diskussionen handlede om matematikken eller et forskningsemne, var han altid parat til at bruge den nødvendige tid på det. Overgangen mellem aktuelle og fremtidige problemer var flydende, og han vidste, at de hang uløseligt sammen.

Svend forstod desuden at udnytte de internationale forbindelser, han etablerede i løbet af sin karriere. Igennem ham fik de studerende adgang til unikke muligheder: Han arrangerede blandt andet forbindelse til amerikanske universiteter for dem, og på baggrund af sit eget ophold dér, arrangerede han, at gæstestuderende ved University of Delaware fik titlen ”Visiting Assistant Professor” – og åbnede dermed dørene til de udenlandske universiteter for dem. Tiden på University of Delaware gav Svend et perspektiv på hans arbejde, som han mange gange vendte tilbage til, og han omtalte altid sin tid dér positivt.

Han forskede i anvendt matematisk analyse; forskning, der i høj grad var motiveret af praktisk implementering, oftest modelleret med partielle differentialligninger og behandlet med matematisk præcision. Der var imponerende bredde i hans videnskabelige bidrag: Han løste tidligt i sin karriere et væsentligt spredningsproblem for elektromagnetiske bølger nær skarpe hjørner, arbejdede med optiske problemstillinger rettet mod mikroskopi, og vendte sig i sine senere år mod inverse problemer for partielle differentialligninger til anvendelse i bl.a. radar- og medicinsk billeddannelse. Et gennemgående træk i hans arbejde var den udstrakte brug af integralligninger til modellering, beregninger og beviser samt et nøgternt blik mod – og påskønnelse af – numeriske algoritmer og approksimationer.

Svend satte stor pris på samarbejde i sin forskning: Han inviterede gerne til diskussioner, hvor han villigt lyttede til andres ideer og delte ud af sine egne erfaringer. Særligt for yngre medarbejdere var Svend instrumental i at etablere en kultur på instituttet præget af samarbejde og faglige diskussioner i bedste Aalborg Universitets ånd.

Svend har altid været en særdeles ansvarsfuld medarbejder, og en venlig og reel kollega. Han var parat til at hjælpe, hvor han kunne, og mere end én gang er han trådt til, hvis der pludseligt manglede lærerkræfter på grund af sygdom eller andre problemer – også selvom det betød, at han nogle gange endte med dobbelt undervisningsbyrde. En opgave lagt hos Svend var en opgave løst.

Han havde ingen interesse i selvhævdelse, og han tog ikke del i smålige diskussioner – men det betød ikke, at han ikke havde sine holdninger: De blev bare udtrykt og ført ud i livet med anstændighed. Svend havde så sjældne egenskaber som rygrad og elskværdighed, og for det fortjener han den højeste respekt.

Vi er taknemmelige for at have fået lov at kende og arbejde med en mand som Svend Berntsen, og vore tanker følger hans efterladte kone Signe samt deres børn og børnebørn

På vegne af kollegaer, studerende og venner fra tiden på Institut For Matematiske Fag
Steen Møller, Assistant Professor, Center for Magnetic Resonance Research, University of Minnesota
Kim Knudsen, Lektor, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet
Åge Nielsen, Institut For Matematiske Fag, Aalborg Universitet.
Susanne Christensen, Institut For Matematiske Fag, Aalborg Universitet