AAU logo

Forskning

Forskningen på Institut for Matematiske Fag repræsenterer områder inden for matematisk analyse, matematisk fysik, topologi og geometri, grafteori, kodningsteori, informationsteori, sandsynlighedsteori, statistik – herunder bl.a. rumlig statistik, økonometri, biostatistik, bayesiansk statistik og simuleringsmetoder.

Instituttet er organiseret i fire sektioner: Applied Mathematical Analysis, Mathematical EconomicsStatistics og Discrete Mathematics.

Vi studerer både anvendte og grundvidenskabelige aspekter af de matematiske discipliner og anser synergieffekten mellem de to aspekter som værende af afgørende betydning for de matematiske videnskabers mulighed for at opfylde behovene i de anvendte områders eksplosive udvikling på et matematik-fagligt internationalt niveau og for at tilgodese den grundvidenskabelige udvikling.

De tilknyttede anvendelsesområder omfatter bl.a. kommunikationsteori, fysik og nanoteknologi, datalogi – herunder concurrency teori og data beskyttelse – økonomi, biogeografi, biologi, retsgenetik, psykologi og mere generelt sundhedsområdet.

Den seneste forskningsevaluering dækker perioden 2000-2010. 

Find information om støtte til fundraising her

Instituttets rapportserier

Preprints fra instituttet er siden 2015 blevet publiceret på Arxiv. Frem til 2014 blev preprints udgivet i serien Research Report Series. Fra 1997-99 har næsten alle rapporter været elektronisk tilgængelige via www i deres helhed, siden 2000 gælder dette alle rapporter. Vores ph.d. studerende får tilbud om – efter endt forsvar – at få deres afhandling udgivet i universitetets PhD Report Series.

Se instituttets rapportserier

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer