Gymnasielærerdag

 

Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet inviterer matematiklærere i gymnasieskolen til en faglig dag med fokus på statistik


25. oktober 2018 kl. 9-16

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik. Det stigende fokus på kvantitative metoder findes ligeledes i samfundet under begreber som "Big Data", "Machine Learning" og "Data Science". Dette betyder, at faget statistik oplever en voksende interesse fra offentlige organisationer og private virksomheder. 

På statistik-dagen vil vi gennemgå de mest relevante problemstillinger inden for statistik med udgangspunkt i både undervisnings- og læringsplaner og vejledende opgaver. 

Program

 • Simulation – anvendelse i moderne statistik, bootstrap i relation til regression
 • Regression – residualer, fortolkning, estimation, konfidensintervaller
 • Binomial-forsøg – hypotesetest (ensidet og tosidet hypoteser), simulationsbaseret p-værdi
 • Fordelinger – normalfordelingen, binomialfordelingen.

Dagen byder på kortere lektioner med opgaver, som kan løses på stedet vha. passende IT-værktøjer. Undervisningen vil give inspiration til klasseundervisningen hjemme i gymnasierne.

Undervisere

 • Professor Rasmus Waagepetersen, Institut for Matematiske Fag, AAU
 • Institutleder og lektor Søren Højsgaard, Institut for Matematiske Fag, AAU
 • Lektor Mikkel Meyer Andersen, Institut for Matematiske Fag, AAU
 • Lektor Torben Tvedebrink, Institut for Matematiske Fag, AAU
 • Professor Claus Ekstrøm, Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet

Tilmelding

Deltagelse i dagen er gratis, og instituttet er vært for forplejning. Af planlægningsmæssige hensyn er tilmeldingsfristen d. 11. oktober. Tilmelding sker via mail til amra@math.aau.dk. Ved tilmelding oplyses:

 • Navn, email og ansættelsessted
 • Erfaring med software (generelt i matematikundervisning og specifikt statistik)
 • Erfaring med statistik
 • Særlige kosthensyn