AAU logo

statistikdag for gymnasielærere

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik. Det stigende fokus på kvantitative metoder findes ligeledes i samfundet under navne som "AI", "Big Data", "Machine Learning" og "Data Science". Dette betyder, at faget statistik oplever en voksende interesse fra offentlige organisationer og private virksomheder. 

For at imødekomme dette efteruddannelsesbehov afholder Institut for Matematiske Fag jævnligt efteruddannelsesdage indenfor statistik rettet mod gymnasielærere.

Hold dig opdateret med datoer på denne side.
 

Kommende STATISTIKDAGE

  • Instituttet planlægger at afholde en statistikdag i efteråret 2020 på et endnu ikke fastlagt sted i landet. Følg denne side for opdateringer
  • Instituttet er også positive overfor at samarbejde om at afholde statistikdagen på f.eks. et gymnasium dersom arrangørerne kan sikre et passende stort antal deltagere (+35 deltagere).

Tidligere STATISTIKDAGE