statistikdag for gymnasielærere

Efteruddannelsesdage inden for statistik

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik. Det stigende fokus på kvantitative metoder findes ligeledes i samfundet under navne som "AI", "Big Data", "Machine Learning" og "Data Science". Dette betyder, at faget statistik oplever en voksende interesse fra offentlige organisationer og private virksomheder. 

For at imødekomme dette efteruddannelsesbehov afholder Institut for Matematiske Fag jævnligt efteruddannelsesdage indenfor statistik rettet mod gymnasielærere.

Hold dig opdateret om kommende arrangementer på denne side.

Instituttet er også positive overfor at samarbejde om at afholde statistikdagen på f.eks. et gymnasium dersom arrangørerne kan sikre et passende stort antal deltagere (+35 deltagere).

Tidligere STATISTIKDAGE

Kontakt

Ved interesse for lignende arrangementer, kontakt venligst Institutleder Søren Højsgaard, sorenh@math.aau.dk.