Ledelse og administration

Institutleder

Viceinstitutleder for undervisning og uddannelse

Viceinstitutleder for eksternt samarbejde

Sekretariatsleder