AAU logo

Matematiklærernes dag 24. - 25. oktober 2019

Matematiklærernes dag d. 24.-25. oktober, København

I efteråret 2019 (samtidig med studiepraktikken) afholdes matematiklærerforeningens årskursus på AAU-CPH og det bærende element i kurset bliver statistik.

Mere information følger.