Gymnasielærerdag - statistik - d. 18. marts 2019


18. MARTS 2019 I MARIAGERFJORD GYMNASIUM

MARIAGERFJORD GYMNASIUM inviterer i samarbejde med INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG MATEMATIKLÆRERE I GYMNASIESKOLEN TIL EN FAGLIG DAG MED FOKUS PÅ STATISTIK

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik. Det stigende fokus på kvantitative metoder findes ligeledes i samfundet under begreber som "Big Data", "Machine Learning" og "Data Science". Dette betyder, at faget statistik oplever en voksende interesse fra offentlige organisationer og private virksomheder. 

På statistik-dagen vil vi gennemgå de mest relevante problemstillinger inden for statistik med udgangspunkt i både undervisnings- og læringsplaner og vejledende opgaver. 

Statistikdagen organiseres af Kasper Christensen Nielsen (‎KCN@mf-gym.dk) til hvem man kan henvende sig for tilmelding.

Dagen byder på kortere lektioner med opgaver, som kan løses på stedet vha. passende IT-værktøjer. Undervisningen vil give inspiration til klasseundervisningen hjemme i gymnasierne.

Præsentationer

Disse præsentationer er fra statistikdagen i 2018 i Aalborg, og præsentationerne vil blive opdaterede op til statistikdagen d. 18. marts.

Online applikationer

  • Central grænseværdisætning: CLT
  • Simpel lineær regression: regression
  • Konfidensintervaller: CI