AAU logo

Matematik på 1. studieår

Matematik på 1. studieår


På denne side kan du finde det materiale, som du skal bruge i matematikundervisning på 1. studieår af din uddannelse på Aalborg Universitet. Ud over undervisningsmaterialet kan du også finde film, pencasts, screencasts og forskellige supplerende opgaver.

Matematik på første studieår

First year mathematics

First year mathematics


The first.math-pages contain ressources which are used in connection with the first year math teaching at the Factulty of Technology and Science and the Faculty of Health Sciences at Aalborg University. The pages include small movies, pencasts, screencasts, supplementary exercises, review slides etc.

First year mathematics

Brush-up kursus

Mange nye studerende kan med meget stor fordel træne det matematiske håndværk inden studiestart. Sikkerhed i det matematiske håndværk gør det nemmere at følge matematikundervisningen og at forstå de mere abstrakte begreber. Vi har nogle tilbud til dig, som vi opfordrer dig til at bruge inden studiestart. Specielt opfordres alle med matematikkarakterer på 7 eller derunder til at følge et brush-up-kursus.

Læs mere om brush-up kursus

Matematik og teknologi

 

Matematik og vindmøller

 

Hvem er vi?

Materialet på siderne er udarbejdet af medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet.

Læs mere om instituttet