AAU logo

Studienævn

Studienævn for Matematiske Fag

Studienævn for Matematiske Fag er ansvarlig for kvalitet, organisation, implementering og udvikling af uddannelserne og undervisningen på Institut for Matematiske Fag.

Hvis du har spørgsmål vedrørende studieordninger, kurser, adgangskrav eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte studienævnet:

E-mail: studyboard@math.aau.dk

Bliv medlem af Studienævnet for matematiske fag

Se hvordan du kan bidrage til at skabe forandring for på dit studie, og hvad arbejdet i Studienævnet for Matematiske Fag indebærer.