AAU logo

Studienævn

Studienævn for Matematiske Fag

Studienævn for Matematiske Fag er ansvarlig for kvalitet, organisation, implementering og udvikling af uddannelserne og undervisningen på Institut for Matematiske Fag.

Hvis du har spørgsmål vedrørende studieordninger, kurser, adgangskrav eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte studienævnet:

E-mail: studyboard@math.aau.dk

Mød din studienævnsformand

Studerende på Institut for Matematiske Fag har mulighed for at booke et møde med studienævnsformand Morten Nielsen.

Hvis du vil booke et møde, er du meget velkommen til at sende en email til: studyboard@math.aau.dk med følgende information: Navn, studie, semester, hvad du gerne vil tale om, evt. forslag til mødedato og -tidspunkt.

Bliv medlem af Studienævnet for matematiske fag

Se hvordan du kan bidrage til at skabe forandring for på dit studie, og hvad arbejdet i Studienævnet for Matematiske Fag indebærer.