Deltagelseskrav

Deltagelseskrav: Er du studerende på første studieår, skal du deltage i alle eksaminer.

Beståelseskrav: Du skal desuden bestå alle prøver på 1. og 2. semester før udgangen af andet studieår efter studiestart – dvs. inden 24 måneder; hvis ikke det sker, vil du blive udmeldt, medmindre der gives dispensation. Dispensation gives kun i tilfælde af usædvanlige forhold. Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du sende en ansøgning til Studienævn for Matematiske Fag.