Merit og forhåndsmerit

MERIT OG FORHÅNDSMERIT

Merit betyder, at du får lov til at erstatte en del af din uddannelse med en anden aktivitet.

Merit gives, når du har bestået en aktivitet, der er meritgivende. Husk at du skal oplyse om allerede beståede aktiviteter (oplysningspligten), når du søger ind på en ny uddannelse.

Forhåndsmerit

Forhåndsmerit gives, før du har bestået en aktivitet og er dermed studienævnets tilsagn om, at du er garanteret merit for aktiviteten, såfremt du består den. Forhåndsmerit skal være behandlet og godkendt i studienævnet inden semesterstart eller så hurtigt som muligt. Du skal beregne en måned til denne sagsbehandling. Dette gælder især for udlandsophold.

Mange udenlandske universiteter opretter ikke alle udbudte kurser hvert semester. Du skal derfor have forhåndsgodkendt kurser svarende til 60 ECTS, så du har en pulje af godkendte kurser at vælge fra, når du kommer frem.

For at søge om forhåndsmerit skal du udfylde ansøgningsblanketten sammen med følgende:

  • Dokumentation for antal point/ECTS som udgør et fuldt semester på det udenlandske universitet (enten som link til universitetets beskrivelse af hvor mange point, der udgør et fuldtidsstudium, eller link til en officielt omregningstabel)
  • Dokumentation for at alle aktiviteter er på kandidatniveau
  • En beskrivelse af hver aktivitet incl. antal point/ECTS og evalueringsform
  • Godkendelse fra vejleder enten pr. mail eller som underskrift på blanketten

Du skal sende din ansøgning til Studienævn for Matematiske Fag. Ansøgningsblanketten findes her .

Merit

Merit for udlandsophold registreres i STADS så hurtigt som muligt, efter du har afsluttet udlandsopholdet og helst inden den 1. februar. Husk at indsende dokumentation for dine beståede aktiviteter til studienævnet (det er ikke tilstrækkeligt at indsende dokumentationen til Internationalt Kontor).