Studiestartsprøve

 

Om studiestartsprøven

Du skal i løbet af de første uger af dit nye studie bestå en studiestartsprøve. Deltagelse i prøven er obligatorisk.

Prøven er en matematikscreening (quiz), som anvendes til at give dig selv og os et hurtigt overblik over dine umiddelbare matematikfærdigheder. Du vil modtage en tilbagemelding på studiestartsprøven med en anbefaling om, hvilke områder inden for matematikken, du eventuelt bør forbedre.

Beståelseskriterier

Kriterierne for at bestå studiestartsprøven er deltagelse i prøven ved fysisk fremmøde og udfyldelse af matematikscreeningen (quiz). Der er ikke et krav om et vist antal rigtige i quizzen for at bestå.

Konsekvens ved ikke at møde op til studiestartsprøven

Hvis du ikke møder op til studiestartsprøven, får du mulighed for at deltage i én reeksamen. Har du ikke deltaget i hverken den ordinære eksamen/studiestartsprøve eller reeksamen, vil du blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober.

Anvendelse af dine data

Formålet med at anvende data fra studiestartsprøven er at udvikle kvaliteten af vores uddannelser og undervisning. Vi anvender matematikscreeningen til at vurdere de studerendes matematiske færdigheder, så vi bedre kan tilrettelægge undervisningens faglige niveau. De personer, der behandler og anvender dine data er naturligvis alle underlagt tavshedspligt.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi håndterer personoplysninger, og hvad dine rettigheder er, så kan du se mere via dette link:  https://www.aau.dk/om-cookies