Sygdom: hvis du bliver syg til / under eksamen

Hvis du bliver syg til/under din eksamen, skal du kunne dokumentere overfor studienævnet, at du har været syg. Det kan du gøre vha. en lægeerklæring. Lægeklæringen indsendes til Studienævn for Matematiske Fag, som herefter behandler din sag og underretter dig om afgørelsen.

Der kan være andre grunde til, at du kan blive forhindret i at deltage i eksamen. Dette kan af studienævnet betegnes som ”usædvanlige forhold”. Sådanne usædvanlige forhold skal kunne dokumenteres overfor studienævnet. Proceduren er som ovenfor.

Du kan læse mere om sygemelding her .