Projektorienteret forløb (Virksomhedsophold)

Projektorienteret forløb (virksomhedsophold) foregår på kandidatuddannelsens 3. semester.

Studienævnet og Institut for Matematiske Fag har et godt samarbejde med virksomheder og gymnasier, se f.eks. hvilke aftagere, der er repræsenteret i vores aftagerpanel.

Studienævnet er i øjeblikket ved at udarbejde et projektkatalog med oplysninger om det faglige indhold i et projektorienteret forløb. Novo Nordisk, som er med i aftagerpanelet for Matematiske Fag, indgår gerne i dialog med interesserede studerende. Hvis du ønsker kontaktoplysninger, er du altid meget velkommen til at kontakte studienævnet.

 

Værd at vide om projektorienteret forløb i en virksomhed:

  • Du skal tilmelde dig aktiviteten i STADS i registreringsperioden (15. maj til 1. juni)
  • Udfyld aftaleskabelonen. Studienævnet anbefaler, at der tidligt etableres en dialog med potentiel AAU-vejleder om forløbet.
  • Frist for godkendelse af aftalen: før semesterstart
  • Opholdets start vil normalt være 1. september og kan vare til udgangen af januar
  • Når studerende, virksomhedsrepræsentant og AAU vejleder har underskrevet, sendes aftalen til studienævnet (studyboard@math.aau.dk); efterfølgende godkender og underskriver studieleder aftalen.
  • Projektaflevering vil være ultimo december og med eksamen i januar (se desuden afleveringsfrist i Digital Eksamen).
  • Studerende må ikke modtage løn under opholdet, se nærmere på Projektorienteret forløb (aau.dk)
  • NDA (non-disclosure agreement) bør kun udfærdiges, såfremt den pågældende virksomhed ønsker dette. Du skal bruge universitetets standardaftaler om hemmeligholdelsesaftale af studenterprojekt eller Hemmeligholdelses- og rettighedsaftale af studenterprojekt. Aftalen skal sendes til studienævnet inden studiestart 1. september samt godkendes og underskrives af studieleder. Se nærmere om NDA på Projektsamarbejde - virksomheder (aau.dk)
  • Aftalerne skal benyttes og underskrives før virksomhedsopholdets begyndelse.

Du kan finde aftaleskabelonen her:

Hvis du har brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte studienævnet.