Årets underviser

Årets underviser
 

I alle studienævn for heltidsuddannelser indstilles en kandidat til Årets Underviser ved det pågældende studienævn.

Studenterrepræsentanterne for de respektive semestre tager initiativ til at finde en kandidat og udarbejder en skriftlig indstilling. Studienævnet udpeger Årets Underviser på et møde i maj. Indstillingerne sendes til studienævnssekretæren.

Indstillingerne skal begrundes i engagement og kvalitet i:

  • Forelæsninger
  • Vejledning
  • Undervisningsmateriale
  • Undervisningsplanlægning

Årets underviser bliver hvert år offentliggjort ved dimissionen i juni, hvor næstformanden (studenterrepræsentant) for Studienævn for Matematiske Fag overrækker prisen til årets underviser.

Se Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets retningslinjer for Årets Underviser.
 

Se årets underviser