Krænkende adfærd

Institut for Matematiske Fag accepterer ikke krænkende adfærd af nogen art (såsom mobning, vold, sexchikane, diskrimination pga. køn, diskrimination pga. etnicitet m.v.). Institut for Matematiske Fag opfordrer dig til straks at kontakte AAU studie- og trivselsvejledere, i fald du udsættes for krænkende adfærd.

Hvis der er en medarbejder i dit uddannelsesmiljø, som du føler dig tryg ved, er du også meget velkommen til at henvende dig der. Det kan f.eks. være din studieleder, din vejleder, Studienævn for Matematiske Fag eller studiesekretæren på din uddannelse.

Find info her