Studiemiljø på Matematiske Fag

Evaluering af studiemiljø

Her på siden kan du læse, hvordan Institut for Matematiske Fag har fulgt op på de udfordringer i /ønsker til studiemiljøet, som de studerende på matematikuddannelserne har angivet i semesterevalueringerne. 

Nedenfor er udfordringerne/ønskerne oplistet, og der er angivet en status på behandlingen af disse. 

Når instituttet vurderer, at et ønske til studiemiljøet kan imødekommes, videreformidles ønsket til Campus Services, da det netop er Campus Services, der har ansvaret for at sikre optimale fysiske rammer for undervisnings- og forskningsaktiviteter på AAU.

Udfordringer, der vedrører IT, videreformidles til AAU IT Services (ITS).

Længere nede på denne side kan du kan finde Campus Services og ITS' årsrapporter. 

Hvis du støder på udfordringer i det fysiske studiemiljø, har du mulighed for selv at melde det til Campus Service via deres Building Support app. Læs mere nederst på siden.

Institut for Matematiske Fag samler hvert år op på indberetninger fra semesterevalueringer og styringsgruppemøder vedr. det fysiske studiemiljø og indberetter til CAS. Du kan se, hvad der er indberettet for det enkelte år, og hvad der er afklaret.

Kontakt studienævnet for yderligere oplysninger.

2021

Udfordringer

  1. Fortsat udfordringer med indeklimaet på Badehusvej, Aalborg.

  2. Grupperum på Fredrik Bajersvej 7 (det gamle bibliotek) (MATTEK). Dårligt indeklima og ringe akustik og generelt for lidt plads.

  3. Dårligt indeklima i auditorier, seminarrum og grupperum på Skjernvej 4A.

Opfølgning

  1. Første studieår i Aalborg flytter til campus i 2022, så Badehusvej vil ikke længere blive brugt.

  2. Større renovering af hele bygningen over længere tid. Akustik-problemerne kigges på i 2021.

  3. Prioriteres i 2021.

2020

  1. Affaldssortering pilottestes i 2019 og implementeres overalt på AAU i 2020.

2019

Udfordringer

  1. Ønsker om affaldssortering på Skjernvej 4A.

Opfølgning

  1. Implementeres på AAU i løbet af 2020.

Årsrapporter fra Campusservice og ITS

FORBEDRINGSFORSLAG TIL FYSISK STUDIEMIJØ?

Vidste du, at du dagligt kan hjælpe AAU med at forbedre det fysiske studiemiljø?

Har du forbedringsforslag eller opdager du noget, der er gået i stykker (eks. hvis der mangler strøm i stikkontakten, døren til grupperummet knirker eller der er problemer med elevatoren), så indberet det via Building Support appen. Så vil AAU’s Campus Service følge op på din henvendelse snarest muligt. 

MISTRIVSEL?

Vidste du, at du altid kan henvende dig til AAU Studievejledningen, hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med dit studie?

I AAU Studievejledningen kan du få en snak med en af studie- og trivselsvejlederne, der enten selv kan hjælpe dig eller ved, hvor du kan henvende dig med netop din udfordring.

AAU Studievejledning
Telefon: 99 40 94 40 (mandag-fredag kl. 12-15)
Mail: studievejledning@aau.dk
Web: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning