Medlemmer af studienævnet

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævnsmedlemmer

Studenterrepræsentanter

Magnus Berg Ladefoged (næstformand, studenterrepræsentant)