Medlemmer af studienævnet

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævnsmedlemmer

Studenterrepræsentanter

Johan Vester Dinesen (næstformand i studienævnet)

Magnus Berg Ladefoged (studenterrepræsentant)