AAU logo

Medlemmer af studienævnet

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævnsmedlemmer

Studenterrepræsentanter

Johan Vester Dinesen (næstformand i studienævnet)

Thea Diemer Pilgaard (studenterrepræsentant)

Malika Kuhlman Hansen (observatør)

Magnus Berg Ladefoged (observatør)