AAU logo

Medlemmer af studienævnet

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævnsmedlemmer

Studenterrepræsentanter

Malika Kuhlman Hansen

Magnus Berg Ladefoged