Kurser

Ønsker du at følge ét eller flere af vore kurser?

Studerende fra andre dele af AAU, fra erhvervslivet eller fra andre uddannelsesinstitutioner er meget velkomne til at deltage i de kurser, som udbydes på instituttet.

AAU-studerende, som ønsker at tilmelde sig et kursus, bedes rette henvendelse til studie-/semestersekretæren inden semesterstart. Alle øvrige kursister skal følge procedurerne, som er beskrevet på siden om efteruddannelse på AAU.


Kurser (bachelor- og kandidatuddannelse)

Studieordningerne for hhv. matematik, matematik-teknologi  og matematik-økonomi viser, hvilke kurser, der afholdes. Om efteråret afholdes kurser, som er beskrevet under de ulige semestre – om foråret under de lige semestre.

Studieordninger kan ses her

Yderligere oplysninger om litteratur, skema etc. finder du på nærværende side under menupunktet ”Studerende”.


Ph.d.-kurser

Vi afholder mange Ph.d.-kurser i regi af Forskerskolen. Kurserne annonceres i PhdMoodle. Kurser, som instituttet er involverede i, findes især under kategorierne "Analytic Methodolgy", "Toolbox for Research" og i programmet "Mathematics and Physics".