Testimonials

Emil læser Matematik-teknologi

 

Hans-Henrik læser Matematik-økonomi

 

Pernille læser Matematik

 

Vicki Njor

Søren Galatius

Thomas Jakobsen

Kim Emil Andersen

Thomas Frommelt

Hanne Schultz

Kandidater fortæller

 • +

  Dennis Nilsson

  Uddannelsesmæssig baggrund

  1998: Ph. D. i Matematik, Aalborg Universitet
  1994: Kandidat i Matematik-økonomi, Københavns Universitet

  Erhvervsmæssig baggrund

  Mar. 2006 – i dag: Nordisk Chef for Business Intelligence, Codan/TryggHansa
  Nov. 2004 – mar 2006: Chef for Business Intelligence, Codan
  Feb. 2002 – nov. 2004: Analytiker, Nykredit
  Feb. 1995 – feb. 2002: Aalborg Universitet
  • Feb 2000 – feb 2002: Adjunkt
  • Aug 1998 – feb 2000: Forskningsadjunkt

  På mit nuværende arbejde er der brug for folk med matematik-økonomisk baggrund til

  I den finansielle sektor er der stort behov for personer med matematisk indsigt kombineret med økonomisk og finansiel viden. Min alsidige uddannelsesmæssige baggrund har givet mig gode forudsætninger for at ”tale” mange forskellige mennesker.

  Min uddannelse som matematik-økonom har specielt givet mig

  Min uddannelse har givet mig nogle meget alsidige kompetencer, der har vist sig at være yderst værdifulde i en virksomhed, hvor man skal samarbejde med personer med meget forskellig baggrund. Derudover har min uddannelse givet mig mulighed for at få international erfaring gennem flere udenlandske uddannelsesophold.

  For at kunne gennemføre uddannelsen er det specielt vigtigt at

  Man brænder for matematik og statistik og ønsker at anvende den til praktiske problemstillinger indenfor økonomi og finans.

 • +

  Jens Daugbjerg

  Der er koldt på toppen, men som cand. scient. oecon. er man klædt godt på!


  Udannelsesmæssig baggrund

  Jeg er uddannet cand. scient. oecon. fra Århus Universitet i 1982.


  Erhvervsmæssig baggrund

  Jeg har, siden jeg blev færdig, arbejdet inden for økonomi og IT området i en række store internationale produktionsvirksomheder. Mit førte job var som ass. controller i en kemisk virksomhed, hvor jeg bl.a. arbejdede med linære programmeringsmodeller til budgettering. I mit nuværende job er jeg ansvarlig for økonomi, IT og HR i en stor virksomhed med datterselskaber over hele verden.


  På mit nuværende arbejde er der brug for folk med matematik-økonomisk baggrund til

  Generel analyse- og modelarbejde. Medarbejdere med analytisk sans der hurtigt og præcist kan skabe overblik og uddrage konklusioner af store datamængder. Støtte ledelsen med klare beslutningsoplæg.


  Min uddannelse som matematik-økonom har specielt givet mig

  Jeg har fået en uddannelse, som giver mig en analytisk tilgang til problemer og opgaver. Jeg har fået en struktureret tilgang til at løse komplekse opgaver samt et godt fundament til at bygge videre på. Endvidere har det givet mig muligheden for at arbejde internationalt.


  For at kunne gennemføre uddannelsen er det specielt vigtigt at

  Man har interesse for at arbejde med både matematik og økonomi på et højt teoretisk plan.

 • +

  Lasse Borup

  Nuværende beskæftigelse

  Kom til Energinet.dk i 2007
  Titel: Modeludvikler


  Uddannelse

  Ph.d. i matematik (2002), Aalborg Universitet
  Cand. Scient. i matematik/fysik (1997), Aalborg Universitet


  Hvorfor kom du til Energinet.dk?

  Der er to væsentlige grunde: Mulighed for at indgå i teams omkring løsning af et konkret problem og muligheden for at følge en opgave fra de første ideer til et færdigt produkt. Før jeg kom til Energinet.dk var jeg adjunkt på Aalborg Universitet. En forskerkarriere giver mulighed for virkeligt at gå i dybden med et emne - hvilket jeg er taknemmelig for at have prøvet, men jeg savnede samarbejdet i teams, ligesom under mit studie, og muligheden for at følge en ide helt til dørs.


  Hvad er din jobfunktion?

  Energinet.dk har det overordnede ansvar for elforsyningen i Danmark. Mit hovedansvar er at levere "operationel beslutningsstøtte" til kontrolcenteret. I praksis betyder det, at jeg leverer prognoser for hvor meget strøm, der vil blive produceret og forbrugt i Danmark i de kommende 48 timer. At forudsige produktionen fra de mange tusinde vindmøller kan til tider være en stor udfordring.


  Hvad består dit daglige arbejde i?

  Min primære opgave består i at udvikle og implementere modeller, der kan levere operationel beslutningsstøtte. Derudover indgår jeg i en del projekter på tværs af organisationen, hvor udfordringer ved fremtidens elforsyning bliver diskuteret og mulige løsninger afprøvet. Eksempelvis: Hvordan håndterer vi fremtidens elforsyning med 50 % vedvarende energi?


  Hvordan bruger du din uddannelse i dit daglige arbejde?

  Udover konkret viden om tidsrækkeanalyse er der i høj grad brug for en analytisk tilgang til problemer og opgaver. Det er vigtigt at have en struktureret tilgang til komplekse problemstillinger. Derudover er det vigtigt at kunne samarbejde nationalt og internationalt. I den tid jeg har været ansat hos Energinet.dk, er der kommet et stadigt voksende fokus på internationalt samarbejde både på europæisk plan, men også i forhold til den øvrige verden. Med den store mængde vindkraft vi har i Danmark, er der, rundt omkring i verden, megen interesse for, hvordan vi håndterer elforsyningen.

 • +

  Malene Højbjerre


  Jeg hedder Malene Højbjerre, og jeg er ansat hos Novo Nordisk A/S som chef for Biostatistics Aalborg.

  Biostatistics Aalborg er en underafdeling af Biostatistics, hvor vi er 150 statistikere og statistiske programmører i Danmark, og 250 globalt. I Biostatistics varetager vi alle dele af den statistiske databehandling af studier i forbindelse med lægemiddeludvikling hos Novo Nordisk A/S. Vi samarbejder med mange forskellige afdelinger i Novo Nordisk A/S, både i Danmark, men også i vores udviklingscentre i USA, Kina, Japan og med vores outsourcing partners i Indien.

  I Biostatistics varetager vi desuden efteruddannelse og kompetenceudvikling af vores egne statistikere og programmører samt tilbyder træning i statistik af øvrige Novo Nordisk A/S ansatte. Udvikling af metoder og optimering af processer er også en yderst vigtig opgave for Biostatistics. Desuden samarbejder vi med flere universiteter blandt andet i forbindelse med udveksling af data til studenterprojekter samt vejledning.


  uddannelsesmæssig baggrund

  • Feb 1993: Cand. scient. i matematik/statistik og datalogi, Aalborg Universitet
  • Marts 2002: Ph.d. i matematik/statistik, Aalborg Universitet


  erhvervsmæssig baggrund

  • Feb 2008 – pt: Chef for Biostatistics Aalborg, Novo Nordisk A/S
  • Feb 1993 – Jan 2008: Aalborg Universitet
  • 2004 – 2008: Lektor i Biostatistik
  • 2001 – 2004: Adjunkt i Biostatistik
  • 1994 – 2001: Ph.d.-studerende (incl. 4 års barsels- & forældreorlov)
  • 1993 – 1994: Forskningsassistent


  På min nuværende arbejdsplads er der brug for folk med en statistik baggrund

  I den farmaceutiske industri er der et stort behov for statistikere i forbindelse med godkendelse af lægemidler. Statistikeren deltager i mange faser af lægemiddelsudvikling, lige fra design af studier, analyse og fortolkning af resultater, afrapportering til myndigheder og videnskabelige tidsskrifter, til markedsføring af produkterne. Statistikeren arbejder tæt sammen med andre statistikere, statistiske programmører og andre faggrupper, der er involveret i lægemiddelsgodkendelsen.


  Min uddannelse som matematiker/statistiker har specielt givet mig

  • Gode evner til at tilegne mig ny kompliceret viden
  • Gode evner til at tage initiativ og ansvar for opgaver
  • Gode evner til at arbejde selvstændigt og målrettet
  • Gode evner til at kommunikere både på skrift og i tale - på dansk og engelsk
  • Gode evner til at samarbejde med fagfæller og ikke mindst andre faggrupper


  For at kunne gennemføre uddannelsen som statistiker er det specielt vigtigt

  Man skal synes, at matematik/statistik er sjovt, og have lysten og evnerne til at fordybe sig i komplicerede teoretiske problemstillinger. Som statistiker skal man også finde konkrete anvendelser af teorien interessante og drivende.

 • +

  Maria Sondrup Iversen

  Uddannelsesmæssig baggrund

  Jeg er uddannet som Cand. scient. med Matematik som hovedfag og Datalogi som sidefag fra Aalborg Universitet i sommeren 2005. I skoleåret 2008-2009 har jeg gennemført pædagogikum uddannelsen på Fjerritslev Gymnasium.


  Hvorfor gymnasiet?

  Som gymnasielærere skal man interessere sig for hvordan læring sker hos den enkelte elev og, i den forbindelse, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Men jobbet som gymnasielærere rummer mange andre aspekter end blot didaktik og undervisning. Man er som gymnasielærer en del af et større fælleskab med kollegaer, hvor dagligdagen og fremtiden skal planlægges og udvikles, men også en del et fællesskab med den enkelte klasse og elev om at gøre gymnasiet til et rart sted at være både fagligt og socialt. Som gymnasielærer har man et job med mange udfordringer af både faglig og social karakter.


  Matematikuddannelsen på AAU har givet mig

  • Evnen til at arbejde sammen med andre
  • En analyserende og struktureret tilgang til arbejdsopgaver, som ikke kun har matematisk karakter.


  For at kunne gennemføre uddannelsen er det vigtigt

  • At have lysten og viljen til at arbejde med matematik
  • At have lysten og viljen til at arbejde projektorienteret i samarbejde med andre.
 • +

  Michael Sand

  Efter at have taget en MSc i finansiel økonomi i England i 2000, færdiggjorde jeg Cand.oecon. på AAU i 2001. Straks bagefter fik jeg arbejde i Danmarks Nationalbank, hvor jeg frem til 2004 arbejdede i Handelsafdelingen, hvor bl.a. pengepolitikken implementeres. I 2004 skiftede jeg til Økonomisk Afdeling, hvor Nationalbankens makroøkonomiske analyse foretages.

  Fra oktober 2006 har jeg været ansat i Spar Nord Bank, hvor jeg arbejder som Valutastrateg. Min hovedopgave er her at holde kolleger og kunder opdateret med udviklingen på valutamarkedet, hvilket bl.a. sker via daglige morgenkommentarer, foredrag og periodevise analyser - fx et kvartalsvist strategiskriv, som forefindes på bankens hjemmeside. Som ansvarlig for valutaanalysen har jeg også til opgave at sammensætte bankens anbefalinger til kunder, som ønsker finansiering i fremmed mønt. Disse anbefalinger skal naturligvis hele tiden afspejle vores aktuelle holdning og opdateres derfor efter behov - dog minimum kvartalsvist. Endeligt er det min opgave at følge udviklingen på emerging markets, da Spar Nord Bank særligt har en valutarisk interesse i disse lande. Naturligvis kræver valutarådgivning også viden og holdning til rente- og aktiemarkederne, da markederne påvirker hinanden. Derfor går en del af min tid også med at holde mig opdateret på disse områder.

  Efter at have været ansat i Nationalbanken, som er én af Danmarks største og mest prestigefyldte økonom-arbejdspladser, kan jeg konkludere, at min faglige ballast er fuldt ud på højde med mine kollegers fra andre universiteter. Samme oplevelse har jeg i Spar Nord Bank.

  Udover en stærk faglig profil har AAU via studieformen bibragt mig en række yderligere færdigheder. Projektarbejdet skærper evnen til samarbejde, hvilket er en nødvendig egenskab på enhver arbejdsplads. Dertil kommer en styrkelse af både de verbale og skriftlige kommunikationsevner gennem mundtlige præsentationer og projektskrivning. Disse færdigheder, som jeg mener er kendetegnende for AAU-studerende, er nyttige på enhver arbejdsplads og dermed et ekstra plus ved at studere på AAU.

  Indlæg fra vores økonomichef: Spar Nord har altid haft brug for kloge hoveder, og vi har i de sidste par år også haft brug for kreative modelbyggere. Spar Nord og resten af den finansielle branche har i en række år anvendt matematiske og økonomiske modeller på udvalgte områder eksempelvis til kvantificering af bankens risici og prisfastsættelse af finansielle instrumenter. Tendensen er klar og tydelig – disse modeller vinder indpas på flere og flere områder, og samtidig bliver de mere og mere komplekse. Der er derfor et stigende behov for personer, som kan være med til at udarbejde og mindst lige så vigtigt, at kunne videreformidle den information som kan hentes ud af disse modeller.

  I Økonomiafdelingen har vi i en lang række år anvendt flere af disse modeltyper, og arbejdet er blevet øget i de seneste par år med implementeringen af det nye kapitaldækningsdirektiv også kaldet Basel II. Spar Nord har i de sidste par år ansat en række personer med stor viden indenfor de matematiske og statistiske fagområder, som primært er med til at udarbejde modeller til måling og styring af bankens risici. Efterspørgslen efter personer med disse kompetencer vil med al sandsynlighed stige i fremtiden.