Heidi S. Christensen

Heidi S. Christensen

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du bestemte dig til at begynde på en matematikuddannelse?

Da jeg efter gymnasiet skulle vælge hvilken uddannelse, jeg ville begynde på, var jeg meget i tvivl. Jeg har aldrig haft en klar ide om, hvilken type job eller hvilket fag som ville passe mig. Mine uddannelsesovervejelser kredsede derfor i høj grad omkring, hvilke fag jeg i gymnasiet fandt mest spændende. Jeg har altid været glad for og været god til matematik - og mit valg faldt derfor naturligt på en matematisk uddannelse.


Hvad er det særlige ved at læse netop Matematik?

En matematisk uddannelse kræver et højt abstraktionsniveau, og man bliver i løbet af uddannelsen i stand til at forstå ting, som er de færreste forundt. Dette betyder ikke kun at familie og venner ikke helt forstår, hvad man egentlig laver på studiet, men også at man er attraktiv på arbejdsmarkedet. Hvor matematik i folkeskolen og gymnasiet mest byder på talregnerier, kommer man på en matematisk uddannelse i høj grad til at jonglere med formler, symboler og tung teori. Noget af det særlige ved en matematikuddannelse er derfor også aha-oplevelserne: når de komplicerede formler kommer til at give mening og beviserne falder på plads. Så er man tilfreds.


Hvordan går en typisk dag på studiet?

En dag på studiet byder typisk på en eller to kursusgange hver bestående af fire timer, hvoraf to timer ofte bliver brugt til at regne opgaver i det gennemgåede stof ude i grupperummene. Derudover byder dagen som regel også på projektarbejde enten i form af gruppemøder, vejledermøder eller selvstændigt arbejde. Projektet relaterer sig ofte til semesterets kurser og er derfor en god måde at få mere fod på teorien. Desuden giver projekterne også mulighed for at se mere praktiske anvendelser af den matematiske teori.

Af en typisk dag på matematikstudiet skal man forvente sig frustrationer, når man absolut ingenting forstår, og begejstring, når der endelig er en bid af teorien der falder på plads.


Hvad vil du bruge din uddannelse til?

Jeg har valgt at specialisere mig indenfor statistik, og mit fremtidige arbejde kommer helt sikkert til at skulle vedrøre den gren af matematikken. Her håber jeg på at kunne få en god balance mellem det teoretiske og praktiske arbejde, da jeg både ynder at have et stærkt teoretisk grundlag, men også bliver motiveret af at se statistikken i spil i den virkelige verden. Dette fandt jeg specielt ud af igennem et studiejob, hvor jeg arbejdede med statistiske analyser af patientdata – også en mulig karrierevej. I de første tre år efter min kandidat håber jeg på at tage en ph.d.-stilling inden for statistik. Men på lang sigt - ja, hvem ved?