Jonas Have

Jonas Have

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du bestemte dig til at begynde på en matematikuddannelse?

Jeg havde gjort mig mange overvejelser, før jeg begyndte på matematikuddannelsen. Jeg havde tænkt over hvilke fremtidsmuligheder der ville være, jobsikkerhed og den slags. Jeg havde selvfølgeligt også overvejet meget, hvordan det ville være at bruge så lang tid på at beskæftige sig med matematik, og om det var noget, jeg havde lyst til. Derudover kommer alle overvejelserne om det faglige niveau, om jeg var dygtig nok til at kunne klare studiet.


Hvad er det særlige ved at læse netop MatEMATIK?

Det særlige ved at læse matematik er, at man rigtigt får lov til at nørde med sit fag. Der er nærmest ingen grænser for, hvor mange eller hvor store faglige udfordringer man kan få. Derudover synes jeg også, at det er interessant at opdage hvor meget matematik, der ligger gemt i teknologien og andre videnskabelige discipliner.


Hvordan går en typisk dag på studiet?

I øjeblikket er jeg ved at skrive mit speciale, og jeg arbejder derfor ikke i en gruppe. Så en typisk dag foregår ved at jeg tager ud på instituttet og arbejder i grupperummet, hvor jeg skriver på mit projekt. I løbet af dagen vil jeg oftest mødes med min vejleder, nogen gange ganske kort hvis jeg har et enkelt spørgsmål, andre gange til længere møder. Jeg planlægger hvornår og hvor lang tid jeg arbejder, der er derfor ret stor frihed. Men jeg forsøger at bruge den normale arbejdstid, 8-16, på selve projektet.


Hvad vil du bruge din uddannelse til?

Jeg vil gerne bruge min uddannelse til at arbejde mere med matematik og fysik. Jeg håber derfor at bruge uddannelsen som adgangsbillet til et ph.d.-stipendiat.