Kristoffer Mørk

Kristoffer Mørk

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du bestemte dig til at begynde på en matematikuddannelse?

På handelsskolen var matematik sammen med virksomhedsøkonomi de to fag, som interesserede mig mest. Mine overvejelser omkring uddannelse efter handelsskolen var derfor enten at studere matematik eller matematik-økonomi. Mit valg faldt på matematik, da dette studie ville give mig kompetencer inden for flere forskellige matematiske områder.


Hvad er det særlige ved at læse netop Matematik?

Det særlige ved at læse matematik er, at man opnår et højt abstraktionsniveau. Dette skyldes, at man blive stillet overfor en masse abstrakte udfordringer igennem dette studie. Derudover får man den teoretiske baggrundsviden for mange matematiske resultater, som andre studier ville være foruden.


Hvordan går en typisk dag på studiet?

En typisk dag på studiet består ofte af et par timers forelæsning, hvor man får præsenteret nye matematiske begreber og resultater. Efter forelæsningen er der et par timers opgaveregning, hvor man arbejder med den nye viden, som man er blevet præsenteret for under forelæsningen. Det er ofte under opgaveregningen, at man får sat den nye viden i perspektiv og danner sig en dybere forståelse. Derefter vil dagen typisk gå med projektarbejde i ens gruppe.


Hvad vil du bruge din uddannelse til?

Jeg har valgt at specialisere mig i statistik, hvorfor jeg igennem min uddannelse gerne vil opbygge en masse viden inden for statistik og matematik, som jeg senere hen kan anvende ude i erhvervslivet.