Karriere

Lasse Borup

Nuværende beskæftigelse

Kom til Energinet.dk i 2007
Titel: Modeludvikler


Uddannelse

Ph.d. i matematik (2002), Aalborg Universitet
Cand. Scient. i matematik/fysik (1997), Aalborg Universitet


Hvorfor kom du til Energinet.dk?

Der er to væsentlige grunde: Mulighed for at indgå i teams omkring løsning af et konkret problem og muligheden for at følge en opgave fra de første ideer til et færdigt produkt. Før jeg kom til Energinet.dk var jeg adjunkt på Aalborg Universitet. En forskerkarriere giver mulighed for virkeligt at gå i dybden med et emne - hvilket jeg er taknemmelig for at have prøvet, men jeg savnede samarbejdet i teams, ligesom under mit studie, og muligheden for at følge en ide helt til dørs.


Hvad er din jobfunktion?

Energinet.dk har det overordnede ansvar for elforsyningen i Danmark. Mit hovedansvar er at levere "operationel beslutningsstøtte" til kontrolcenteret. I praksis betyder det, at jeg leverer prognoser for hvor meget strøm, der vil blive produceret og forbrugt i Danmark i de kommende 48 timer. At forudsige produktionen fra de mange tusinde vindmøller kan til tider være en stor udfordring.


Hvad består dit daglige arbejde i?

Min primære opgave består i at udvikle og implementere modeller, der kan levere operationel beslutningsstøtte. Derudover indgår jeg i en del projekter på tværs af organisationen, hvor udfordringer ved fremtidens elforsyning bliver diskuteret og mulige løsninger afprøvet. Eksempelvis: Hvordan håndterer vi fremtidens elforsyning med 50 % vedvarende energi?


Hvordan bruger du din uddannelse i dit daglige arbejde?

Udover konkret viden om tidsrækkeanalyse er der i høj grad brug for en analytisk tilgang til problemer og opgaver. Det er vigtigt at have en struktureret tilgang til komplekse problemstillinger. Derudover er det vigtigt at kunne samarbejde nationalt og internationalt. I den tid jeg har været ansat hos Energinet.dk, er der kommet et stadigt voksende fokus på internationalt samarbejde både på europæisk plan, men også i forhold til den øvrige verden. Med den store mængde vindkraft vi har i Danmark, er der, rundt omkring i verden, megen interesse for, hvordan vi håndterer elforsyningen.