Karriere

Maria Sondrup Iversen

Uddannelsesmæssig baggrund

Jeg er uddannet som Cand. scient. med Matematik som hovedfag og Datalogi som sidefag fra Aalborg Universitet i sommeren 2005. I skoleåret 2008-2009 har jeg gennemført pædagogikum uddannelsen på Fjerritslev Gymnasium.


Hvorfor gymnasiet?

Som gymnasielærere skal man interessere sig for hvordan læring sker hos den enkelte elev og, i den forbindelse, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Men jobbet som gymnasielærere rummer mange andre aspekter end blot didaktik og undervisning. Man er som gymnasielærer en del af et større fælleskab med kollegaer, hvor dagligdagen og fremtiden skal planlægges og udvikles, men også en del et fællesskab med den enkelte klasse og elev om at gøre gymnasiet til et rart sted at være både fagligt og socialt. Som gymnasielærer har man et job med mange udfordringer af både faglig og social karakter.


Matematikuddannelsen på AAU har givet mig

  • Evnen til at arbejde sammen med andre
  • En analyserende og struktureret tilgang til arbejdsopgaver, som ikke kun har matematisk karakter.


For at kunne gennemføre uddannelsen er det vigtigt

  • At have lysten og viljen til at arbejde med matematik
  • At have lysten og viljen til at arbejde projektorienteret i samarbejde med andre.