Institut for Matematiske Fag

 

UddannelseR

Se listen over matematiske uddannelser på AAU og læs om at være studerende på AAU.

 

Forskning

Læs om instituttets forskningsområder.

 

Samarbejde

Læs om tilbud til gymnasier og til virksomheder. Herunder konsulenttjenester.

institut for Matematiske Fag

Instituttet er hjemsted for fire matematiske uddannelser: Matematik, Matematik-økonomi, Matematik-teknologi og Statistik (kun kandidat). Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Det er instituttets strategi, at vores forskning står på to søjler, der er hinandens forudsætninger og dermed lige vigtige:

  • Den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.
  • Den grundvidenskablige forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.