Institut for Matematiske Fag

 

UddannelseR

Se listen over matematiske uddannelser på AAU og læs om at være studerende på AAU.

 

Forskning

Læs om instituttets forskning. Emner og forskningsgrupper.

 

Samarbejde

Læs om tilbud til gymnasier og til virksomheder. Herunder konsulenttjenester.

Institut for Matematiske Fag er hjemsted for fire matematiske uddannelser: Matematik, Statistik (kun kandidat),  Matematik-økonomi og Matematik-teknologi. Desuden står instituttet for undervisning i matematiske og statistiske discipliner på mange af universitetets øvrige uddannelser. Instituttets forskere arbejder inden for såvel grundvidenskabelige som mere anvendelsesorienterede emner, og vores arbejde finder anerkendelse såvel nationalt som internationalt.

Det er instituttets ambition at være et internationalt miljø inden for matematiske fagområder. Instituttets forskning står på to søjler, der er lige vigtige:

  • Den ene søjle er den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.
  • Den anden søjle er den grundlæggende forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.

Disse to søjler er hinandens forudsætninger, og på instituttet støtter disse op om hinanden.