Institut for Matematiske Fag

Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet er hjemsted for de tre matematiske uddannelsesområder Matematik (inkl. statistik), Matematik-økonomi og Matematik-teknologi.

Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Det er instituttets strategi, at forskningen står på to søjler, der er hinandens forudsætninger og dermed lige vigtige:

  • Den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.
  • Den grundvidenskablige forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.