AAU logo

Institut for Matematiske Fag

Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet er hjemsted for de tre matematiske uddannelsesområder Matematik (inkl. statistik), Matematik-økonomi og Matematik-teknologi.

Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Det er instituttets strategi, at forskningen står på to søjler, der er hinandens forudsætninger:

  • Den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.
  • Den grundvidenskablige forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.

Find os på de sociale medier