Spring til indhold
Forside

Om

Institut for Matematiske Fag

Institut for Matematiske Fag er hjemsted for en række matematiske uddannelses- og forskningsområder. Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt.

Kontakt og find vejInternt for ansatte

Om

Institut for Matematiske Fag

Institut for Matematiske Fag er hjemsted for en række matematiske uddannelses- og forskningsområder. Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt.

Kontakt og find vejInternt for ansatte

Uddannelser
Institut for Matematiske Fag er hjemsted for tre matematiske uddannelsesområder:

Forskning
Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Det er instituttets strategi, at forskningen står på to søjler, der er hinandens forudsætninger:

Den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.

Den grundvidenskabelige forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.

Organisering
Instituttet er organiseret i 2 sektioner:

Instituttet har en række forskningsområder, og hver medarbejder er typisk repræsenteret i flere forskningsområder.

Ledelse og administration