Om instituttet

Om os

Det er instituttets ambition at være internationalt anerkendt som et førende miljø inden for matematiske fagområder. Instituttets forskning står på to søjler, der er lige vigtige:

  • Den ene søjle er den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.
  • Den anden søjle er den grundlæggende forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.

Disse to søjler er hinandens forudsætninger, og på instituttet støtter disse op om hinanden.

Instituttet er hjemsted for tre bachelor- og kandidatuddannelser: Matematik (herunder statistik og gymnasielæreruddannelse), matematik-økonomi og matematik-teknologi (i samarbejde med Institut for Elektroniske Systemer). Desuden tilbyder vi også efter- og videreuddannelse i matematiske fag.

På disse sider finder du information om instituttet, vores forskning, uddannelser, formidling og engagement i det omgivende samfund.