Om instituttet

Om instituttet

Uddannelser:

Instituttet er hjemsted for fire matematiske uddannelser: Matematik, Matematik-økonomi, Matematik-teknologi og Statistik (kun kandidat).

Forskning:

Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Det er instituttets strategi, at vores forskning står på to søjler, der er hinandens forudsætninger og dermed lige vigtige:

  • Den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.
  • Den grundvidenskablige forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.

Organisering:

Instituttet er organiseret i fire sektioner.

Instuttet har en række forskningsområder, og hver medarbejder er typisk repræsenteret i flere forskningsområder.

 

Ledelse:

Institutleder Søren Højsgaard

Viceinstitutleder for uddannelse Morten Grud Rasmussen

Viceinstitutleder for eksterne samarbejder og innovation Torben Tvedebrink

Sekretariatsleder Merete Heide Dhaliwal