Spring til indhold
ForsideUddannelse

Årets underviser

Årets underviser ved matematiske fag

Studienævn for Matematiske Fag opfordrer alle studerende til at indsende nominering af Årets Underviser til studienævnet. Studienævnet udnævner årets underviser på baggrund af de studerendes nomineringer på studienævnsmødet i maj.

Årets underviser

Årets underviser ved matematiske fag

Studienævn for Matematiske Fag opfordrer alle studerende til at indsende nominering af Årets Underviser til studienævnet. Studienævnet udnævner årets underviser på baggrund af de studerendes nomineringer på studienævnsmødet i maj.

Hvad er Årets Underviser?

I alle studienævn for heltidsuddannelser indstilles en kandidat til Årets Underviser ved det pågældende studienævn.

Studenterrepræsentanterne for de respektive semestre tager initiativ til at finde en kandidat og udarbejder en skriftlig indstilling.

Studienævn for Matematiske Fag opfordrer alle studerende til at indsende nominering til studienævnet. Det gælder både nomineringer af undervisere på det foregående efterårssemester og på forårssemestret. Studienævnet udnævner Årets Underviser på baggrund af de studerendes nomineringer på studienævnets møde i maj. Nomineringerne indsendes til studienævnssekretæren senest med udgangen af april.

Indstillingerne skal begrundes i engagement og kvalitet i:

  • Forelæsninger
  • Vejledning
  • Undervisningsmateriale
  • Undervisningsplanlægning
  • Årets Underviser bliver hvert år offentliggjort ved dimissionen i juni, hvor næstformanden (studenterrepræsentant) for Studienævn for Matematiske Fag overrækker prisen til Årets Underviser.

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets retningslinjer for Årets Underviser.