Spring til indhold

Censorkorps

Censorkorps

Censorkorps

Censorkorps

Link til CENSORKORPS FOR MATEMATIK 2022-2026

Information om udpegning af censorer til eksamener findes her.

Administrativt er korpset opdelt i fire "delkorps" for matematik, matematik-økonomi, statistik og forsikringsvidenskab af hensyn til overblikket. Men ved enhver eksamen kan der principielt opnås censur fra det samlede korps, der ses her:

I listen over censorer kan man klikke videre til kontaktinformation for hver enkelt censor. "Aftagercensorer" er angivet med kursiv. I listens øverste højre hjørne kan fremkaldes en liste af emneord.

Korpsets formandskab for 2022-2026 består af:

 • Formand, Lektor Jon E. Johnsen, Aalborg Universitet.
 • Næstformand, Lektor Bettina Dahl Søndergaard, Aalborg Universitet(Matematik)
 • Næstformand, Cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Sampension (Matematik-økonomi)
 • Næstformand, Ph.D. Malene Højbjerre, Novo Nordisk (Statistik)

Information til censorer

Bekendtgørelser

Årsberetninger


Nyheder

 • Pr. 15. september 2010 overtog Aalborg Universitet censorformandskabet
 • Pr. 1. september 2010 trådte ny Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser i kraft (Eksamensbekendtgørelsen), nr. 857 af 01.07.10.
 • Der er beskikket nyt censorkorps for perioden 01.04.14-31.03.18, og formandskabet forbliver på Aalborg Universitet.
 • Pr. 1. januar 2014 trådte ny Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser i kraft (Eksamensbekendtgørelsen), nr. 1518 af 16.12.13.
 • Pr. 1. juli 2014 trådte ny Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser i kraft (Eksamensbekendtgørelsen), nr. 670 af 19.06.14.
 • Pr. 1. maj 2015 trådte ny Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i kraft (Karakterbekendtgørelsen), nr. 1601 af 17.12.14
 • Der er beskikket nyt censorkorps for perioden 01.04.18 - 31.03.22 og formandskabet forbliver på AAU
 • Per 01.09.18 trådte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) i kraft