Spring til indhold
Forside

Matematikken er væsentlig for FN's verdensmål

Matematikken er væsentlig for FN's verdensmål

Med matematik kan vi gøre en forskel i verden. Og netop matematikken er væsentlig, når vi skal nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Nedenfor finder du en række eksempler på, hvordan matematikken helt konkret spiller en rolle i indsatserne for at nå verdensmålene.

MÅL 2. STOP SULT

Bioinformatik og herunder statistik spiller en fundamental rolle i arbejdet med at forædle afgrøder og husdyr med henblik på at opnå større udbytter med mindre forbrug af gødning og foder samt mindre miljøbelastning. F.eks. udvælges husdyr til avl ud fra statistiske prædiktioner af deres genetiske potentiale. Her kombineres traditionelle data vedr. dyrenes indbyrdes slægtsskab med nye typer af observationer af dyrenes DNA.

MÅL 4. KVALITETSUDDANNELSE

Gymnasielærere i matematik indgår som en af grundpillerne i at sikre kvalitetsuddannelser til alle, nemlig fagligt kompetente lærere på alle niveauer og i hele landet. I stort set alle Verdensmålene er der behov for præcise håndterbare matematiske modeller: Klima, befolkningsudvikling, energiforsyning og forbrug, genanvendelsesgrad etc. Matematiske modeller og datahåndtering kræver matematisk indsigt og udsyn. Især, når modellerne ændres, datamængderne vokser og kravet til nøjagtighed stiger.

MÅL 8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Mange Matematik-Økonomi kandidater fra AAU bidrager til økonomisk vækst gennem deres arbejde i den finansielle sektor. Væksten kombineres med ansvarlighed og bæredygtighed inden for mange områder som f.eks. energihandel. Her optimeres modeller for energiproduktionen fra ustabile vedvarende energikilder som sol og vind, og den producerede energi handles på tværs af landegrænser for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne.

MÅL 13. KLIMAINDSATS

Matematikken forbedrer og skærper prognoser. En af de statistiske egenskaber, som typisk ignoreres i klimamodelleringen er, at data for gennemsnits temperaturer har lange hukommelsesegenskaber; det vil sige at ekstreme begivenheder påvirker fremtidige gennemsnitstemperaturerne i lang tid frem. Vi analyserer forskellige lange hukommelsesmodeller til at forbedrede prognoser.

MÅL 15. LIVET PÅ LAND

Et fundamentalt problem i biologi er at forstå de mekanismer, som understøtter biodiversiteten i et økologisk system. Problemet er både vigtigt fra en grundvidenskabelig synsvinkel og også for at kunne udforme strategier til bevaring af værdifulde økosystemer. For at studere dette problem er det afgørende at kunne karakterisere den rumlige fordeling af forskellige plante- og dyrearter. Rumlig statistik, og i særdeleshed såkaldte rumlige punkprocesser, er et uundværligt værktøj i denne sammenhæng.