Spring til indhold
ForsideUddannelse

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring på Institut for matematiske fag

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring på Institut for matematiske fag

Her på siden kan du læse mere om, hvordan Institut for Matematiske Fag arbejder med i og omkring vores uddannelser. Vi bruger resultaterne fra både de kvantitative og de kvalitative evalueringer af studieaktiviteter (spørgeskemaer til studerende efter endt semester) sammen med de studerendes tilbagemeldinger på styringsgruppemøderne (referater) til at forbedre vores uddannelser på Matematiske Fag.

Plan for evaluering på ENGINEERING.

For mere information om kvalitetssikring for Institut for Matematiske Fag er du meget velkommen til at kontakte Lise Suhr Mogensen, lsm@mp.aau.dk eller Lisbeth Fredberg, lfr@mp.aau.dk 

Læs mere om kvalitetssikring på Aalborg Universitet.

Evaluering af studieaktiviteter

MISTRIVSEL?

Vidste du, at du altid kan henvende dig til AAU Studievejledningen, hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med dit studie?

I AAU Studievejledningen kan du få en snak med en af studie- og trivselsvejlederne, der enten selv kan hjælpe dig eller ved, hvor du kan henvende dig med netop din udfordring.

AAU Studievejledning
Telefon: 99 40 94 40 (mandag-fredag kl. 12-15)
Mail: studievejledning@aau.dk
Web: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning

Evaluering af det fysiske studiemiljø

Institut for Matematiske Fag har fulgt op på de udfordringer/ønsker til studiemiljøet, som de studerende på matematikuddannelserne har angivet i evalueringerne af studieaktiviteterne. 

Nedenfor er udfordringerne/ønskerne oplistet, og der er angivet en status på behandlingen af disse. 

Når instituttet vurderer, at et ønske til studiemiljøet kan imødekommes, videreformidles ønsket til Campus Services, da det netop er Campus Services, der har ansvaret for at sikre optimale fysiske rammer for undervisnings- og forskningsaktiviteter på AAU.

Udfordringer, der vedrører IT, videreformidles til AAU IT Services (ITS).

Nederst på denne side kan du kan finde Campus Services og ITS' årsrapporter. 

Hvis du støder på udfordringer i det fysiske studiemiljø, har du mulighed for selv at melde det til Campus Service via deres Building Support App. 

Kontakt studienævnet for yderligere oplysninger.

Udfordringer og opfølgning

Forbedringsforslag til fysisk studiemiljø?

Vidste du, at du dagligt kan hjælpe AAU med at forbedre det fysiske studiemiljø?

Har du forbedringsforslag eller opdager du noget, der er gået i stykker (eks. hvis der mangler strøm i stikkontakten, døren til grupperummet knirker eller der er problemer med elevatoren), så indberet det via Building Support Appen. Så vil AAU’s Campus Service følge op på din henvendelse snarest muligt. 

Aftagerpanel

Formålet med aftagerpanelerne er i følge universitetsloven at sikre en systematisk dialog mellem uddannelserne og aftagerne om kompetencekrav på kandidaternes arbejdsmarked. Det er således også en del af den løbende og systematiske kvalitetssikring af uddannelserne på universitetet. Læs om Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet.

På Institut for Matematiske Fag mødes aftagerpanelet én gang årligt med studieleder og studienævn på Institut for Matematiske Fag. De eksterne medlemmer af aftagerpanelet bidrager med deres erfaring fra erhvervslivet og fra gymnasierne i forhold til nationale og internationale tendenser inden for det uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige områder, som uddannelserne på Institut for Matematiske Fag giver adgang til.

Aftagerpanelet på Institut for Matematiske Fag består af følgende eksterne medlemmer:

 • Jesper Jung, Centrica Energy Trading
 • Jette Rygaard, Vesterhimmerlands Gymnasium
 • Kim Emil Andersen, Vestas Wind Energy Systems
 • Malene Højbjerre, Novo Nordisk
 • Mikkel Brynildsen, Grundfos
 • Jan B. Sørensen, Aalborg City Gymnasium

Aftagerpanelet på Institut for Matematiske Fag består af følgende interne deltagere:

 • Søren Højsgaard, institutleder
 • Morten Grud Nielsen, studieleder
 • Morten Nielsen, studienævnsformand
 • Oliver Matte, VIP-medlem af studienævnet
 • Mikkel Hviid Thorn, studienævnsnæstformand, studenterrepræsentant
 • Magnus Bent Erik van Bolhuis, studenterrepræsentant

Næste møde i aftagerpanelet er fastlagt til tirsdag 1. oktober 2024.

Møde i aftagerpanelet tirsdag 3. oktober 2023 - Godkendt referat fra mødet.

Møde i aftagerpanelet torsdag 28. april 2022 - Godkendt referat fra mødet.

Møde i aftagerpanelet tirsdag 27. april 2021 - Godkendt referat fra mødet.

Møde i aftagerpanelet tirsdag 6. oktober 2020 - Godkendt referat fra mødet.

Møde i aftagerpanelet tirsdag 21. maj 2019 - Godkendt referat fra mødet.