AAU logo

Om instituttet

Om instituttet

Om instituttet


Uddannelser

Institut for Matematiske Fag er hjemsted for tre matematiske uddannelsesområder: Matematik (inkl. statistik), Matematik-økonomi og Matematik-teknologi.
 

Forskning

Instituttets forskning finder stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Det er instituttets strategi, at forskningen står på to søjler, der er hinandens forudsætninger og dermed lige vigtige:

  • Den strategiske / anvendelsesorienterede forskning, der umiddelbart eller inden for en kortere årrække kan bringes i anvendelse til glæde og gavn for det omgivende samfund.
  • Den grundvidenskablige forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser.


Organisering

Instituttet er organiseret i fire sektioner:

Instuttet har en række forskningsområder, og hver medarbejder er typisk repræsenteret i flere forskningsområder.
 

Ledelse

Institutleder Søren Højsgaard

Viceinstitutleder for uddannelse Morten Grud Rasmussen

Viceinstitutleder for eksterne samarbejder og innovation Torben Tvedebrink

Sekretariatsleder Jette Marie Christensen