Spring til indhold

Institut for Matematiske Fag

Samarbejde med gymnasiale uddannelser

Institut for Matematiske Fag er i tæt samarbejde med gymnasiale uddannelsesinstitutioner, og såvel lærere som elever kan kontakte os for at indgå et nyt samarbejde.

Institut for Matematiske Fag

Samarbejde med gymnasiale uddannelser

Institut for Matematiske Fag er i tæt samarbejde med gymnasiale uddannelsesinstitutioner, og såvel lærere som elever kan kontakte os for at indgå et nyt samarbejde.

Besøg instituttet

Kom på besøg på Instituttet med en eller flere klasser fra 2. g eller 3. g. Vi har en række foredrag vi kan holde efter aftale. Vi har også mulighed for at lave andre arrangementer efter nærmere aftale.

Husk, at du kan følge os på Facebook for inspiration.

Især for lærere

Vi er involverede i forskellige efteruddannelsesinitiativer for gymnasielærere. Eksempelvis udbyder vi en master i Matematik i samarbejde med KU og SDU.

Især for elever

Vil du have materiale om uddannelserne i matematik, matematikøkonomi og matematikteknologi, så kan du finde mere information om vores uddannelser lige her

Vi kan være behjælpelige med studieretningsprojekter. Når du henvender dig, så skal du tage din lærer med på cc.