Myndighedsbetjening


Forskningsbaseret myndighedsbetjening
 

Institut for Matematiske Fag tilbyder forskningsbaseret myndighedsbetjening. Vi leverer forskningsbaseret viden og uvildig rådgivning til offentlige myndigheder i Danmark som fx ministerier, styrelser, regioner og kommuner. 

Vores arbejde kan anvendes som uafhæning støtte og beslutningsgrundlag i forbindelse med fx politiske processer. 

Ved generel interesse for samarbejde om myndighedsbetjening kontakt venligst Insitutleder Søren Højsgaard

Se eksempler på forskningsområder nedenfor.

Eksempler på forsningsområder

Rumlig statistik

På Aalborg Universitet er forskergruppen Rumlig Statistik internationalt kendt for sin viden og forskning i metoder, der kan bruges til at analysere punktmønstre.

Med punktmønstre mener vi data, der angiver positioner af objekter eller steder, hvor begivenheder af en særlig type indtræffer. Denne type data fremkommer i mange forskellige sammenhænge. F.eks. i kriminalitetsområdet og sundhedsområdet.

Analyse af kriminalitetsdatasæt

På kriminalitetsområdet kan rumlig statistik bruges til at analysere kriminalitetsdatasæt ud fra variabler som socioøkonomiske forhold, befolkningstæthed eller intensitet i politipatruljering. Vi kan bl.a. undersøge, om typer af kriminalitet har tendens til at danne ”hot spots”, hvor de optræder hyppigere end forventeligt.

mikroskopisk skala - sundhed

På sundhedsområdet kan rumlig statistik anvendes af f.eks. læger, der i mikroskopisk skala ønsker at se placeringen af forskellige typer celler (f.eks. kræft eller immunforsvarceller) i menneskelige organer.

KONTAKT

Ved interesse for samarbejde vedr. rumlig statistik, kontakt venligst Professor Rasmus Waagepetersen

Faktaark

GIV DINE FORSKNINGSRESULTATER EKSTRA STYRKE

Hvor robuste er dine antagelser og under hvilke betingelser holder de vand? Og kan din metode eventuelt udvides til at gælde under andre betingelser? På Institut for Matematiske Fag kan forskerne bidrage til at bekræfte og afgrænse dine dine forskningsresultater inden for et bestemt felt.

Med kompetencer inden for udviklingen af komplekse matematiske modeller, der tager højde for en lang række parametre, kan matematikerne være med til at kvalificere de antagelser, der ligger til grund for dine forskningsresultater. I sidste ende giver det dig et stærkere og mere nuanceret forskningsresultat.

FORKSNINGSOMRÅDER INDEN FOR ANVENDT MATEMATIK

  • Matematisk fysik
  • Anvendt harmonisk analyse
  • Geometri og topologi
  • Signalbehandling og kodningsteori

Kontakt

Ved interesse for samarbejde kontakt venligst:

Faktakark

FÅ 20% MERE UD AF DINE DATA

I stort set alle videnskabelige discipliner vokser mængden af data, og i mange tilfælde sker det med en enorm fart.

Flere data giver forbedrede muligheder for at opnå mere valide og troværdige resultater, men det kan også være en udfordring at sikre det maksimale udbytte af alle de data, der er til rådighed. Det kræver dyb indsigt i de nyeste metoder og modeller inden for statistikkens verden.

På Institut for Matematiske Fag har forskerne et opdateret overblik over den nyeste viden og de nyeste metoder til at håndtere de enorme mængder data. Derfor er det relevant at tænke kompetencerne fra instituttet ind i alle forskningsprojekter, der bygger på et kvantitativt grundlag. 

VI ER EKSPERTER I MODELLERING VISUALISERING OG KOMMUNIKATION AF STATISTISKE RESULTATER

Kontakt

Ved interesse for samarbejde kontakt venligst:

Faktaark

Menu

Kontaktperson