AAU logo

Ph.d. konsulentbistand

Bistand til AAU's ph.d.-studerende

Bistand til AAU's ph.d.-studerende

Resultater fra naturvidenskaber generelt, og specielt matematik og statistik, har altid været meget vigtige indenfor ingeniør- og sundhedsvidenskab, og brugen af matematiske og statistiske værktøjer som beslutningsstøtte i forskningen, synes at være støt voksende.

Forskerskolen tilbyder derfor nu matematisk/statistisk konsulentbistand til ph.d.-studerende ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Aalborg Universitet.

Læs mere om ordningen på forskerskolens hjemmeside

Timer til finansiering af vejledningen skal tages af de studerendes taxameter-tilskud. Det er op til de enkelte studerende selv at ansøge eget institut og opnå den nødvendige bevilling.

Vi håber, at institutterne vil imødekomme de ph.d.-studerendes ansøgninger, og dermed give de ph.d.-studerende mulighed for at opnå en hurtigere problemløsning samt give dem adgang til mere avancerede matematiske/statistiske værktøjer.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til professor Jesper Møller