AAU logo

Samarbejde

Samarbejde - Forskning og uddannelse

Samarbejde - Forskning og uddannelse


Institut for Matematiske Fag lægger megen vægt på samarbejder med både forskningsmiljøer, erhvervsliv og øvrige uddannelsesinstitutioner for at sikre dynamik og udvikling på såvel uddannelses- som forskningsområderne.

Mange virksomheder, både i offentlig og privat regi, henvender sig til os for at få hjælp til deres udviklingsprojekter og research via vores konsulenttjeneste og via Matchmaking-programmet

Ph.d.-studerende benytter flittigt Forskerskolens tilbud om ph.d.-konsulentbistand – en service, vi håber vil kunne udvides til også at omfatte specialestuderende.

Kontakten til de gymnasiale uddannelser har vist sig at have stor interesse, primært for lærerne, men også for elever med interesse for matematik.