Samarbejde

Samarbejde - Forskning og uddannelse
 

På Institut for Matematiske Fag lægger vi megen vægt på samarbejder med både forskningsmiljøer, erhvervsliv og øvrige uddannelsesinstitutioner for at sikre dynamik og udvikling på såvel uddannelses- som forskningsområderne.

  • Vi er i tæt kontakt med gymnasieskolen - primært for lærerne, men også med elever med interesse for matematik
     
  • Mange virksomheder, både i offentlig og privat regi, henvender sig til os for at få hjælp til deres forsknings- og udviklingsprojekter via vores konsulenttjeneste
     
  • Ph.d.-studerende benytter flittigt Forskerskolens tilbud om ph.d.-konsulentbistand
     
  • Vi indgår aktivt i myndighedsbetjening.

 

menu